Spinoza

Baruch de Spinoza Vele malen heb ik Spinoza geportretteerd. Van verschillende hoogleraren in de filosofie ontving ik tegenstrijdige reacties op deze portretten. Aan ene kant had Spinoza aimabele contactuele eigenschappen en aan de andere kant was hij ‘de Keizer’ van de geest. Die beide kanten kwamen uit in verschillende portretten die ik vervaardigde,  maar ik heb deze twee kanten nog niet in een portret kunnen samenvoegen. Spinoza’s operaportret is een bekende ets op een kopen plaat, bekend als de kopergravure. Deze kopergravure is de meest oorspronkelijke afbeelding van Benedictus de Spinoza. Er bestaan vele schilderijen van Spinoza maar dat zijn kopieën en  interpretaties van deze kopergravure. Andere afbeeldingen uit de zeventiende eeuw zijn verschillend. Deze kopergravure is waarschijnlijk de meest getrouwe weergave en gaat terug op een niet meer bekend, maar tijdens zijn leven gemaakt portret. De prent kan beschouwd als de meest betrouwbare beeltenis van Spinoza, maar hoe betrouwbaar de weergave van de uiterlijke trekken is, kan bij gebrek aan verdere gegevens niet met zekerheid worden vastgesteld. Er zijn summiere beschrijvingen van zijn uiterlijk uit de bronnen, die nadruk leggen op zijn kleine gestalte, donkere ogen en donker haar. Aan de bouw van zijn gezicht is wel te zien dat hij uit een Joods Portugese familie kan komen. Verder is het duidelijk dat de aanwijzingen waarover we beschikken uiterst beperkt zijn. Zonder de gelukkige omstandigheid dat reeds vrij kort na zijn dood een kopergravure werd vervaardigd, zouden we vrijwel geheel in het duister tasten over zijn gelaatstrekken. Met deze kennis van het ‘Opera-portret’ van Baruch de Spinoza, in zijn latere leven Benedictus de Spinoza, vervaardig ik momenteel opnieuw een groot portret-plastiek. Op de afbeelding ziet u een portret-plastiek waarop de alleen contactuele eigenschappen beter uitkomen.  
De meeste controversen ontstaan doordat mensen hun eigen ziel niet verstaan, ofwel andermans ziel slecht interpreteren