Wichie van Yde

  Van het veenlijk, het Wichie van Yde, heb ik in 2010 een mooi portret vervaardigd. Dit is het beroemde veenlijkje van Nederland en werd in 1897 gevonden in een klein veentje ten noorden van Assen. Zij leefde rond het begin van de jaartelling. Ze was ongeveer 16 jaar oud toen ze gewikkeld in een kleed in het veen verdronk. Om haar hals had ze een gevlochten bandje met daarin een schuifknoop. Mogelijk heeft ze ook nog messteken in de hals gekregen. Aan de rechterkant van haar hoofd was haar lange haar verdwenen. Tussen 1989 en 1994 heeft het Drents Museum het veenlijk uitvoerig laten bekijken. Er waren talrijke Nederlandse en Engelse onderzoekers uit zeer uitlopende vakgebieden bij betrokken. Radiologen hebben het veenlijk in een CT-scanner gelegd om het binnenste van het lichaam te kunnen bestuderen zonder het daarbij te beschadigen. Een patholoog richtte zich op lichamelijke afwijkingen, een tandarts onderzocht haar gebit en genetici gingen na of er nog erfelijk materiaal (DNA) bewaard gebleven was. Ook de bloedgroep was onderwerp van studie, net als de textiele resten en de insecten die nog aan de lichaamsresten kleefden. Natuurlijk werd er ook een C14-datering gemaakt, om iets over de ouderdom van de vondst te kunnen zeggen. De computer-constructie van Wichie geeft een ‘mooi’ verhaal, maar is eigenlijk ondeskundig en niet relevant. Het is niet mogelijk om een ter zake doende reconstructie te maken. Alleen al het voorhoofdsbeen, de Os frontale, laat duidelijk een andere vorm zien. De computerconstructie heeft geen blijk van inzicht in goede proporties. Ik heb een portret-plastiek van haar gerealiseerd. Zittend naast haar schedel en overblijfselen heb ik in het Drents Museum met behulp van de weinige delen haar portret gemaakt. Wel heb heb ik haar met grote aandacht en gevoel ontworpen, zoals zij eruit zou hebben kunnen zien. Het ronde voorhoofdsbeen is nu een goede kopie, van het origineel. Dit is anders dan het uit vrije hand ontworpen gezicht, dat in het het Drents museum te zien is. Ook het gezicht van mijn portretje heeft de rondingen zoals dat bij een 16 jarig meisje is. De persoonlijke vormen zijn nu waarachtig. Ook heeft ze haar haren terug gekregen. Wichie van Yde is met een goed gevoel en mooi uitgebeeld, alsof zij vrede met haar verleden heeft gesloten.