Realistische, zeer persoonlijke portretbeelden in brons

Rembrandt van Rijn


Links een kopie

gemoduleerd naar

een zelfportret in vroeg

zestiende-eeuwse kleding. 

Ets 134 x 103 mm; één staat, 1638      

Rijksmuseum Amsterdam

Rembrandt van Rijn


Rechts een kopie gemoduleerd naar

drie verschillende zelfportretten. 

1 – Zelfportret met baret en opstaande kraag,  doek 84,4 x 66 cm, 1659

2 – Zelfportret met baret en opstaande kraag,  doek, 52,7 x 42,7 cm, 1659?

3 – Zelfportret met rood borststuk,

paneel, 48,9 x 40,2 cm, 1655

Zelfportret - Rutger Kopland


Ik kijk in het portret en het begint

Te leven  –  voor mijn ogen verandert langzaam

De blik waarmee het mij aankijkt


Even glimlacht het  –  alsof het zich verontschuldigt

Voor zijn aanwezigheid en voor de vragen

Die het bij mij oproept


Dan krijgt het iets peinzends – met een zweem

Van meewarigheid, van twijfel

Van milde spot


Maar misschien is het ook teleurstelling

De melancholie van een man die in zichzelf kijkt

En ziet hoeveel er voorbij is


Was dit het wat Rembrandt zag toen

Hij in de spiegel keek en daarin

Zocht naar zichzelf?Rutger Kopland