Portret in brons

Is het hoofd de zetel van de persoonlijkheid?  Het is zo interessant hoe vaak in onze cultuur in de taal het woord ‘hoofd’ gebruikt wordt om zeer diverse zaken mee uit te drukken.  Heethoofd, afdelingshoofd, hoofdprijs, warhoofd, hoofdverdachte, maar ook bijvoorbeeld: fijne koppen of kopstukken.

Door achter het masker het ware gelaat van de ander te ontdekken kan je je eigen gevoelens beleven. Het zien van een gezicht zegt weleens meer dan woorden. Voor Ludwich Wittgenstein is het gezicht de ziel van het lichaam. Maar in de praktijk gaat het in de ontmoeting om het wezenlijke en het waarachtige. En daaraan een juiste uitdrukking geven is dat wat Greve boetseert.

De buste is de gebeeldhouwde tegenhanger van het gefotografeerde of geschilderde portret. Bustes vertelden in lang vervlogen tijden over de tijd waarin deze mensen leefden. Roy Greve boetseert graag mensen die de samenleving hebben vormgegeven, maar ook andere invloedrijke mensen of armoedzaaiers, kinderen, heiligen en mooie vrouwen. 

De portretten zijn op ware grootte.  De keramische afbeeldingen tonen de prototypen en de bronzen afgietsels zijn reeds verkocht.  Deze fijn-realistische portretten hebben een hoog scan-niveau en worden met technisch vakmanschap uitgewerkt. Dit is meer dan foto-realisme, want deze visuele waarnemingen over een langere tijd wordt een compilatie van het volmaakte, beschreven bij het portret van Claus.  Door het millimeteren ofwel fine-tunen wordt dit een fijn-realistisch en zeer persoonlijk portret.

 Na de oorlog werden klassieke beelden vernietigd. De moderne koppen hebben vooral de signatuur van de beeldhouwer. Voor een  toeschouwer met eigen smaak en oordeel is deze specialiteit niet eenvoudig. Maar voor de beeldbouwer is het ontwerpen van een ‘fijn-realistisch portret met een sprekende ziel’ een hele lange weg te ervaren. Het waarnemen en het ontwerpen van een sprekend portret is een autonoom ‘metier’.   

6 STELLINGEN:    1) Met onze hersenen zien we, maar de eigen gedachten bepalen wat we opmerken.   2) Niet alleen ‘schoonheid’, maar in onze tijd hebben portretten ook een persoonlijke ziel.   3 Kleuren worden geaccentueerd d.m.v. contrasten in de huid en die verschillende structuren versterken weer de zeggingskracht.   4)  De in klei vervaardigde portretten zijn in het detail losser, vrijer en expressiever dan in boetseerwas vervaardigden.    5) Uitgangspunt is het knutselen en wetenschappelijke waarneming en drie aspecten: het perfecte, het volmaakte en het verhalende.    6)  In brons zijn portretten blijvend en van alle tijden.

Over de fijn-beeldhouwer bestaat in Nederland met dit soort portret-kunst een ontkenning in het waarnemen, afstand nemen, nadenken en het vakmanschap. Als fijn-beeldhouwer moduleert Greve tot in het volmaakte met hulp van foto’s:  Anne Frank, Frits Zernike, prins Claus von Amsberg, Vincent van Gogh, Wim Kok, Benedictus de Spinoza, Rembrandt van Rijn, Mata Hari, Johan Rudolf Thorbecke, Johan Cruijff, Erasmus, Epicurus, Sigrid Kaag en 200 andere portretten.