Portret in brons

Is het hoofd de zetel van de persoonlijkheid?  Het is zo interessant hoe vaak in onze cultuur in de taal het woord ‘hoofd’ gebruikt wordt om zeer diverse zaken mee uit te drukken.  Heethoofd, afdelingshoofd, hoofdprijs, warhoofd, hoofdverdachte, maar ook bijvoorbeeld: fijne koppen of kopstukken.  

Door achter het masker het ware gelaat van de ander te ontdekken kan je je eigen gevoelens beleven. Voor Ludwich Wittgenstein is het gezicht de ziel van het lichaam. In de praktijk gaat het om de ontmoeting, het wezenlijke en het waarachtige. Een ‘juiste’ uitdrukking geven aan die ziel is het mooiste dat Greve wil laten zien.

De buste is de gebeeldhouwde tegenhanger van het gefotografeerde of geschilderde portret. Bustes vertelden in lang vervlogen tijden over de tijd waarin deze mensen leefden. Roy Greve boetseert graag mensen die de samenleving hebben vormgegeven, maar ook andere invloedrijke mensen of armoedzaaiers, kinderen, heiligen en mooie vrouwen. 

De portretten zijn op ware grootte.  De keramische afbeeldingen tonen de prototypen, de bronzen afgietsels zijn verkocht.  De portretten in deze website hebben een hoog scan-niveau en worden met een verfijnd technisch vakmanschap uitgewerkt. De visuele waarneming is het uitgangspunt, in de praktijk gaat het om millimeteren ofwel fine-tuning. Ten slotte zijn deze portretten fijn-realistisch en zeer persoonlijk.

6 stellingen:    1)  Niet alleen ‘schoonheid’, maar in onze tijd hebben portretten ook een aansprekende persoonlijke ziel.    2) Met onze ogen kijken we, maar met onze hersenen zien we, want eigen gedachten bepalen wat we waarnemen.    3) Kleuren worden hier geaccentueerd in contrasten en die verschillende structuren versterken de zeggingskracht.    4) De in klei vervaardigde portretten zijn in het detail vrijer en expressiever dan in boetseerwas vervaardigden.    5) Drie aspecten :  Het gaat om het perfecte, het volmaakte en het verhalende.    6) Bronzen portretten zijn blijvend en ook van alle tijden.    

FIJN-BEELDbOUWERKEN worden wel overboord gekieperd. En architectonische koppen hebben eenduidige kenmerken. De toeschouwer heeft wel een eigen smaak en oordeel. Voor de beeldhouwer is de realisatie van een ‘fijn realistische portret met een ziel’ een lange studie in de uitvoering en waarneming. Maar voor een buitenstaander is dit specialisme niet te overzien.   

Greve vervaardigde vele portretten die ook op internet te vinden zijn: Anne Frank, Frits Zernike, prins Claus von Amsberg, Vincent van Gogh, Wim Kok, Benedictus de Spinoza, Rembrandt van Rijn, Mata Hari, Johan Rudolf Thorbecke, Johan Cruijff, Erasmus, Epicurus en 200 anderen.