Portret in brons

Is het hoofd de zetel van de persoonlijkheid?   Het is zo interessant hoe vaak in de wereld van de taal, het ‘hoofd’ zich bedient om zeer diverse zaken mee uit te drukken.  Heethoofden, afdelingshoofden, hoofdprijs, warhoofden, hoofdverdachten, maar ook bijvoorbeeld: fijne koppen of kopstukken.

Een gezicht achter het masker?  In de wereld van het waarnemen kan de ziel-van-de-ander ons raken, zelfs ontroeren. Is het gezicht is als een spiegel van de ziel? Ludwig Wittgenstein stelt: “het gezicht is de ziel van het lichaam” Voor Roy Greve gaat het om een ontmoeting met de ander, om een wezenlijk en een waarachtig portret, dat met een hoog technisch vakmanschap wordt vervaardigd.

De buste is de tegenhanger van het geschilderde portret. De ervaring Ook in lang vervlogen tijden ‘vertelt’ een portret over de tijd waarin hij/zij leefde. Van invloedrijke mensen of armoezaaiers, heiligen en mooie vrouwen. Portretten zijn van alle tijden. 

Via het gelaat van de ander kan je het leven en je eigen gevoelens beleven. Greve heeft vele portret-plastieken vervaardigd;  Anne Frank,  Frits Zernike,  prins Claus von Amsberg,  Vincent van Gogh,  Wim Kok,  Benedictus de Spinoza,  Rembrandt van Rijn,  Mata Hari,  J.R. Thorbecke,  Epicurus en 200 anderen.

U ziet in deze website prototypen, ze zijn op ware grootte, fijn-realistisch en zeer persoonlijk. Door jaren lang te oefenen heeft Roy Greve een ‘intensieve’ waarneming. Hij is fijn-beeldbouwer, een specialist in zijn portret-plastieken.

Bustes staan hoog tentoongesteld en kijken jou recht aan. Bij deze klassieke portretten gaat het om de beeltenis, de persoonlijke identiteit van het eigen gezicht.