Portret in brons

Is het hoofd de zetel van de persoonlijkheid?  Het is zo interessant hoe vaak in onze cultuur in de taal het woord ‘hoofd’ gebruikt wordt om zeer diverse zaken mee uit te drukken.  Heethoofd, afdelingshoofd, hoofdprijs, warhoofd, hoofdverdachte, maar ook bijvoorbeeld: fijne koppen of kopstukken.

Door achter het masker het ware gelaat van de ander te ontdekken kan je je eigen gevoelens beleven. Het zien van een gezicht zegt soms meer dan woorden. Voor Ludwich Wittgenstein is het gezicht de ziel van het lichaam. Maar in de praktijk gaat het in de ontmoeting om het wezenlijke en het waarachtige. En daaraan een juiste uitdrukking geven is dat wat Greve boetseert.

De buste is de gebeeldhouwde tegenhanger van het gefotografeerde of geschilderde portret. Bustes vertelden in lang vervlogen tijden over de tijd waarin deze mensen leefden. Roy Greve boetseert graag mensen die de samenleving hebben vormgegeven, maar ook andere invloedrijke mensen of armoedzaaiers, kinderen, heiligen en mooie vrouwen. 

De portretten zijn op ware grootte.  De keramische afbeeldingen tonen de prototypen en de bronzen afgietsels zijn eens verkocht.  Deze portretten hebben een hoog scan-niveau en worden met technisch vakmanschap uitgewerkt. De visuele waarneming is het uitgangspunt, in de praktijk gaat het om millimeteren ofwel fine-tuning. Ze zijn fijn-realistisch en zeer persoonlijk.

6 STELLINGEN:    1) Met onze hersenen zien we, want de eigen gedachten bepalen wat we opmerken.   2) Niet alleen ‘schoonheid’, maar in onze tijd hebben portretten ook een persoonlijke ziel.   3 Kleuren worden geaccentueerd d.m.v. contrasten en de verschillende structuren versterken de zeggingskracht.   4)  De in klei vervaardigde portretten zijn in het detail vrijer en expressiever dan in boetseerwas vervaardigden.    5 Drie aspecten: in mijn portretten gaat het om het perfecte, het volmaakte en het verhalende.    6)  In brons zijn portretten blijvend en van alle tijden.    

Vanaf de oorlog werden FIJN-BEELDbOUWERKEN gedumpt. Moderne ,koppen’ hebben het handschrift van de beeldhouwer. Voor toeschouwers met eigen smaak en oordeel is dit specialisme van het fijn-realisme niet simpel. Maar voor de beeldhouwer is het ontwerpen van een ‘fijn-realistisch portret met een sprekende ziel’ een hele lange weg te gaan.  De waarneming en het ontwerp van een sprekend portret is een autonoom ‘metier’.   

Greve vervaardigde vele portretten die ook op internet te vinden zijn: Anne Frank, Frits Zernike, prins Claus von Amsberg, Vincent van Gogh, Wim Kok, Benedictus de Spinoza, Rembrandt van Rijn, Mata Hari, Johan Rudolf Thorbecke, Johan Cruijff, Erasmus, Epicurus, Sigrid Kaag en 200 anderen.