Portretkop in brons

Is het hoofd de zetel van de persoonlijkheid?      Het is zo interessant hoe vaak in de wereld van de taal het woord ‘hoofd’ gebruikt wordt om zeer diverse zaken mee uit te drukken.  Heethoofden, afdelingshoofden, hoofdprijs, warhoofden, hoofdverdachten, maar ook bijvoorbeeld: fijne koppen of kopstukken.
Door achter het masker het ware gelaat van de ander te ontdekken kan je ook je eigen gevoelens beleven. Een juiste uitdrukking geven aan de ziel is het mooiste dat Greve kan doen. Voor Ludwich Wittgenstein is het gezicht de ziel van het lichaam. In de praktijk gaat het om de ontmoeting, om het wezenlijke en het waarachtige te moduleren.  

De buste is de gebeeldhouwde tegenhanger van het gefotografeerde of geschilderde portret. Bustes vertelden in lang vervlogen tijden, over de tijd waarin hij/zij leefden. Roy Greve boetseert graag mensen die de samenleving hebben vormgegeven, maar ook andere invloedrijke mensen of armoedzaaiers, kinderen, heiligen en mooie vrouwen. Deze bronzen 3d-portretten zijn blijvend en ook van alle tijden.

Wanneer exacte herkenbaarheid belangrijk is, zijn met het getrainde oog deze voorbeelden perfect. Het vervaardigen van een perfect klassiek portret neemt dan ook veel tijd in beslag. Deze afbeeldingen tonen de prototypen gemaakt op ware grootte, ze zijn fijn-realistisch en zeer persoonlijk. De bronzen afgietsels werden al verkocht. De kleur wordt uitgedrukt in contrasten van de huid en die verschillende structuren versterken de zeggingskracht. Greve zet zich in voor een verfijnd technisch vakmanschap en een hoog ‘scan-niveau’. Het gaat hier om drie aspecten: realiteit, emotie en beweging, op het internet staan de portretkoppen en worden redelijk vaak bekeken, bovenaan bij Google. 

Greve vervaardigde vele portretten: Anne Frank, Frits Zernike, prins Claus von Amsberg, Vincent van Gogh, Wim Kok, Benedictus de Spinoza, Rembrandt van Rijn, Mata Hari, J.R. Thorbecke, Johan Cruijff, Erasmus, Epicurus en 200 anderen. De in klei vervaardigde portret-koppen zijn in de detail speelser en expressiever, dan de in de boetseerwas vervaardigde portretten.