Portret in brons

Is het hoofd de zetel van de persoonlijkheid?      Het is zo interessant hoe vaak in de wereld van de taal, het ‘hoofd’ zich bedient om zeer diverse zaken mee uit te drukken.  Heethoofden, afdelingshoofden, hoofdprijs, warhoofden, hoofdverdachten, maar ook bijvoorbeeld: fijne koppen of kopstukken.

Het gezicht achter een masker? Het gezicht is de ziel van het lichaam; aldus Ludwig Wittgenstein. Bij Greve gaat het om een ontmoeting met de ander, om een wezenlijk en waarachtig portret, dat met een hoog technisch vakmanschap wordt vervaardigd.     

Eigenlijk is de buste is de tegenhanger van het geschilderde portret. Portretten zijn van alle tijden. Ook in lang vervlogen tijden ‘vertelt’ de buste over de tijd waarin hij/zij leefde. Van invloedrijke mensen of armoezaaiers, heiligen en mooie vrouwen. 

U ziet in deze website prototypen, ze zijn op ware grootte, fijn-realistisch en zeer persoonlijk. Door de jaren heen heeft Roy Greve een ‘intense’ waarneming ontwikkeld. Portretten met ogen als de spiegel van de ziel. Hij is fijn-beeldbouwer en specialist in portret-plastieken.

Bij exposities staan koppen laag opgesteld, men kijkt erop neer.   Maar deze Bustes staan hoog tentoongesteld en kijken jou recht aan. Bij deze klassieke portretten gaat het om de beeltenis, de persoonlijke identiteit van het eigen gezicht. 

Via het gelaat van de ander kan je het leven en je eigen gevoelens beleven. Greve heeft vele portret-koppen vervaardigd;  Anne Frank,  Frits Zernike,  prins Claus von Amsberg,  Vincent van Gogh,  Wim Kok,  Benedictus de Spinoza,  Rembrandt van Rijn,  Mata Hari,  J.R. Thorbecke,  Epicurus en 200 anderen.