Portret in brons

Is het hoofd de zetel van de persoonlijkheid?  Het is zo interessant hoe vaak in onze cultuur in de taal het woord ‘hoofd’ gebruikt wordt om zeer diverse zaken mee uit te drukken.  Heethoofd, afdelingshoofd, hoofdprijs, warhoofd, hoofdverdachte, maar ook bijvoorbeeld: fijne koppen of kopstukken.

Door achter het masker het ware gelaat van de ander te ontdekken kan je je ware gevoelens beleven. Het zien van zo’n gezicht zegt meer dan woorden. Voor Ludwich Wittgenstein is het gezicht de ziel van het lichaam. Echter, in de praktijk gaat het om in de ontmoeting het waarachtige en wezenlijke. En om daaraan de juiste uitdrukking geven is dat wat Greve boetseert.

De buste is de gebeeldhouwde tegenhanger van het gefotografeerde of geschilderde portret. Bustes vertelden in lang vervlogen tijden over de tijd waarin deze mensen leefden. Roy Greve boetseert graag mensen die de samenleving hebben vormgegeven, maar ook andere invloedrijke mensen of armoedzaaiers, kinderen, heiligen en ook de mooiste vrouwen. 

Deze portretten zijn op ware grootte.  De keramische afbeeldingen tonen de prototypen en de bronzen afgietsels werden reeds verkocht.  De fijn-realistische portretten hebben een hoge mate van informatie, een hoog scan-niveau, en worden met technisch vakmanschap uitgewerkt. Dit is meer dan foto-realisme, want de vele visuele waarnemingen van afbeeldingen en over een langere tijd worden geïntegreerd. Bij het portret van prins Claus wordt dit uit de doeken gedaan.  Met het millimeteren ofwel fine-tunen wordt het dan een fijn-realistisch en een zeer persoonlijke identiteit.

 Na de oorlog werden klassieke beelden massaal vernietigd. Bij Moderne koppen is vooral de signatuur van de beeldhouwer belangrijk, maar de informatiedichtheid is wel laag. Voor een  toeschouwer met eigen smaak en oordeel is deze specialiteit ingewikkeld. In het heden ziet men niet meer het verschil tussen fijn-figuratief en echt realistisch. Ons brein ziet alleen dat wat al bekend is. Voor beeldbouwers is het ontwerpen van een fijn-realistisch portret met een sprekende ziel’ een  lange weg te ontdekken. Het ontwerpen en waarnemen van een sprekend portret is een autonoom ‘metier’.   

STELLINGEN:    1) Met onze ogen zien we, maar onze gedachten sturen wat we überhaupt opmerken.     2 Kleuren worden geaccentueerd door extra contrasten, verschillende structuren kleuren de zeggingskracht.   3)  In het detail klei vervaardigde portretten zijn vrijer, expressiever dan in boetseerwas vervaardigden.  4)  Juist in een vrije democratische wereld hebben portretten een ziel.    5)  In brons gegoten zijn portretten blijvend en van alle tijden. 

De  portretten van Greve gaan uit van het Enneagram en Plato’s ideeënleer, 3 KERNEN: 1)  De darmen, darmflora, het knutselen, het goede en het sprekende of verhalende.   2)  Het hart, emoties, het schone, het volmaakte gevoel.     3) Het hoofd, het ware, perfecte als de wetenschappelijke waarneming.  

De fijn-beeldhouwer is een term die in nederland niet bestaat, dit gaat over een ware ontkenning. Is dit te moeilijk? in het afstand nemen? Bestaat er geen  vakmanschap? Met de techniek van een fijn-beeldhouwer moduleert Greve met hulp van enkele foto’s:  Anne Frank, Frits Zernike, prins Claus von Amsberg, Vincent van Gogh, Wim Kok, Benedictus de Spinoza, Rembrandt van Rijn, Mata Hari, Johan Rudolf Thorbecke, Johan Cruijff, Erasmus, Epicurus, Sigrid Kaag en 200 andere portretten.