Portret in brons

Is het hoofd de zetel van de persoonlijkheid?   Het is zo interessant hoe vaak in de wereld van de taal, het ‘hoofd’ zich bedient om zeer diverse zaken mee uit te drukken.  Heethoofden, afdelingshoofden, hoofdprijs, warhoofden, hoofdverdachten, maar ook bijvoorbeeld: fijne koppen of kopstukken.

Gezicht achter het masker?  In de wereld van het waarnemen kan de ziel van de ander kan ons raken, zelfs ontroeren. Het gezicht is als een spiegel van de ziel, je ervaart een waarachtige ontmoeting met de ander.

Voor Roy Greve gaat om dat het wezenlijke en het waarachtige met een hoog technisch vakmanschap wordt vervaardigd.

Deze portretten en bustes zijn van alle tijden. Ook in lang vervlogen tijden ‘vertelt’ een portret over de tijd waarin hij/zij leefde. Van invloedrijke mensen of armoezaaiers, heiligen en mooie vrouwen.

Via het gelaat van de ander kan je het leven en de eigen gevoelens beleven. Greve heeft vele portret-plastieken vervaardigd;  Anne Frank,  Frits Zernike,  prins Claus von Amsberg,  Vincent van Gogh,  Wim Kok,  Benedictus de Spinoza,  Rembrandt van Rijn,  Mata Hari,  J.R. Thorbecke,  Epicurus en 200 anderen.

U ziet in deze website prototypen, ze zijn op ware grootte, fijn-realistisch en zeer persoonlijk. Door jaren lang te oefenen heeft Roy Greve een ‘intelligente’ waarneming. Hij is fijn-beeldbouwer, een specialist in portret-plastieken.

De bustes staan hoog tentoongesteld en kijken jou recht aan. Bij deze klassieke portretten gaat het om de beeltenis, de persoonlijke identiteit van het eigen gezicht.