Burgemeester Mooyman

burgemeester Mooyman
burgemeester Mooyman
burgemeester Mooyman
burgemeester Mooyman

Borstbeeld van burgemeester Mooyman.

Nicolaas W.M. Mooyman van Oudewater

OUDEWATER.   Dertig jaar nadat hij met pensioen ging, keert burgemeester Niek Mooyman terug in Oudewater. Hij was van 1968 tot 1981 burgemeester van Oudewater. Mooyman keert terug als bronzen borstbeeld, met zijn bekende rode das, die hij droeg wanneer hij bewoners bezocht.

Burgemeester Mooyman, ofwel Nicolaas Mooyman, is in 1994 overleden en ter aarde besteld op de RK begraafplaats van de IJsselstad, wordt dezer dagen in  een Belgische gieterij  in brons gevat. Het resultaat, zegt beeldhouwer Roy Greve, wordt van deze flamboyante man met een brede lach.

Want dat was Mooyman, heeft Greve vanuit Drenthe  begrepen. Niet dat hij zich ter plekke op de hoogte stelde, iets wat hij bij vergelijkbare opdrachten wel pleegt te doen. Dertig jaar na zijn vertrek ligt de dominante bestuurder nog altijd gevoelig: de één draagt hem postuum op handen, voor een ander is alleen het noemen van de naam al aanleiding voor een tirade, bleek uit een reportage in AD Groene Hart van een jaar geleden.

Het borstbeeld is een idee van de stichting Mooyman-Martens. Die beheert een vermogen dat de burgemeester die  Oudewater van 1968 tot 1982 diende, bij zijn overlijden naliet. De renteopbrengsten dienden besteed te worden aan ‘het unieke stadje Oudewater en zijn inwoners’.  Zo ging er geld naar het carillon van de grote kerk, een parkje bij De Wulverhorst en de herinrichting van de Heksenwaag. Bovendien wordt het graf er van onderhouden worden.

De stichting koesterde al jaren de wens Mooymans buste in brons te gieten.  Het borstbeeld werd door de burgemeester Ruigrok-Verreijt in het Stadskantoor op maandag 12 december 2011 onthuld.

Greve moduleert Burg. Mooyman

Burgemeester Mooyman in brons