Prijzen

Op een hoog niveau is het vak van de portret-beeldhouwer een geheel eigen ‘metier’.   Als het portret een gelijkende schets, vlot en speels moet zijn, kan de prijs sterk worden gereduceerd. Om daar meer zicht op te krijgen is een persoonlijke kennismaking nodig. Het is namelijk de gewoonte om met de opdrachtgever samen te werken.

De prijzen lopen sterk uiteen. De prijs komt in gelijke maat overeen met de tijd die aan het portret-plastiek moet worden besteed. De grootte van het portret, klein of groot, heeft geen relatie met de tijd die besteed wordt.

Roy Greve heeft zich gespecialiseerd in fijn-realistische, perfect proportionele en zeer persoonlijke  portret-plastieken.  De mate van uitwerking hebben deze een hoge graad van informatie dichtheid en de intensive eind-tijd veroorzaakt in hoge mate de tijd die er aan besteed wordt.  Voor een geoefende waarnemer is zo’n plastiek sterk zichtbaar. Deze methode is uniek en is verder naar Roy’s mening verder niet te vinden. Bekijk het portret van prins Claus.

Roy Greve giet niet zelf in brons, want een ervaren bronsgieter doet dit zeer vakkundig. De brons gietprijs wordt bepaald door de grootte samen met het gewicht, maar de arbeidsuren zijn de grootste kostenpost. Het bronsgieten is een apart vak.

De prijs voor een fijn-realistisch portret in brons in de openbare ruimte komt op € 5000,-. Voor de particulier, privé of voor een MKB bedrijf is de prijs van een andere orde.

U bent van harte welkom in de portrettengalerij aan huis. Het is een klein museumpje en er staan voorbeelden in verschillende stijlen.

Roy Greve heeft vanaf 1995 voortdurend met opdrachten ervaringen opgedaan met de  ontwikkeling van het portret-plastiek.