Prijzen

De prijs komt in gelijke maat overeen met de tijd die daaraan besteed wordt.

Op een hoog niveau is het vak van de portret-beeldhouwer een geheel eigen ‘metier’. De grootte van het portret, klein of groot, heeft in dit type geen relatie met de tijd die daaraan besteed wordt. De fijn-realistische portret-plastieken nemen voor de vervaardiging extra veel tijd in beslag en door de fijne uitwerking en hebben ze ook een hoge informatie dichtheid. De verfijning veroorzaakt in hoge mate de tijd die er aan besteed wordt.  In de verfijning is het plastiek duidelijker sterker zichtbaar. Deze verfijning is uniek is verder nergens te vinden.
De grootte samen met het gewicht bepaalt onder meer de gietprijs afgietsel, maar de arbeidsuren zijn de grootste kostenpost. De prijs voor een fijn-realistisch portret in brons in de openbare ruimte komt op € 5000,-. Voor de particulier, privé komt de prijs neer op ongeveer de helft.

Het bronsgieten is een apart vak. Roy Greve giet niet zelf in brons, want een ervaren bronsgieter doet dit zeer vakkundig. Bezoek het kleine museumpje het is vrijblijvend, er staan voorbeelden  in verschillende stijlen. U bent welkom in de portrettengalerij aan huis. U bent van harte welkom om dit te komen bekijken.

Roy Greve heeft 20 jaar constant ervaringen opgedaan met een persoonlijke ontwikkeling van het portret-plastiek. Kunstenaars zijn met hun eigen werk ook welkom.