Roy Greve

Deze teksten verkeren in een reconstructie

Roy Greve is een selfmade man.

Vroeger heeft Roy Greve als hoboïst gewerkt. Op zijn 46ste begon hij met het boetseren. Vanaf 1995 concentreert hij zich vooral op portretten.  Hij heeft zich bekwaamd bij 40 verschillende beeldhouwers. In tegenstelling van vele fijnschilders ziet Greve zichzelf nu als de enige fijn-beeldhouwer. Hij heeft zich in 25 jaar in de Randstad bekwaamd bij 40 verschillende beeldhouwers. In die periode kwam zijn talent naar boven, om met een intense blik een exacte waarneming van verhouding van proporties te kunnen zien. En daarbij een ruimtelijk voorstellingsvermogen met een beeldend geheugen. De specialist in het zien, overzetten en vervaardigen van een portret-plastiek. De term voor dit type beeltenis.

Geklets?     Op ware grootte, fijn-realistisch en zeer persoonlijk, en geen karikatuur. Greve is geobsedeerd door schoonheid van de ‘ziel’ in de uitdrukking van het gelaat. En woorden werken minder krachtig dan beelden. De term ‘ziel’ bestaat vooral in de verbeelding, voor Greve is het de waarneming, van het zien in een gebeurtenis.  Greve werkt met plezier, totdat hij in zijn beeltenis een persoonlijk bezielde gevoel beleeft. Het gaat zowel om: realiteit, emotie en beweging. Een intelligent waarnemingsvermogen vertelt dan bij wijze van spreken van een gebeurtenis en het wordt een sprekend portret. Een nieuwe ‘klik’ als de waarneming van een gebeurtenis vertelt, het zijn sprekende portretten. Greve praat en lacht met zijn portret-plastieken.

Kop of portret.     De fotografie heeft veel doen veranderen.  In de praktijk worden de termen ‘kop’ en ‘portret’ door elkaar gebruikt. Voor een Modernistische kop gaat het om het eigen handschrift van de kunstenaar.  Bij het klassieke portret-kop komt de techniek om de hoek kijken, het gaat daarbij om het vervaardigen van het eigen gezicht.

Beeldcultuur?     Bij de oude Romeinen bestond een uitgebreide traditie van marmeren portretten. Na de uitvinding van boekdrukkunst werden vooral gedachten leidend. Weer later na de beeldenstorm werd Vrouwe Justitia geblinddoekt. Is er een verband, wordt de onze rechtstaat geblinddoekt? Maar Roy Greve heeft met zijn beeltenissen en visueel geheugen wel een hoog scan-niveau.

Gezichtsherkenning.    Het vastleggen van een gezicht blijft altijd een rol spelen. De fotografie heeft de functie van het geschilderde  portret overgenomen. Roy Greve werkt ook uitsluitend met een enkele foto’s.  Door ook gebruik te maken van Algoritmen voor gezichtsherkenning zou een basis kunnen zijn voor zijn 3d-portretten. Het blijkt dat deze biometrische techniek vaak niet de kwaliteit heeft dat die interessant maakt voor de reconstructie. Het probleem zit nochtans in de prijs voor een goede scanner. 

Bij een ontwerp van een 3d-reconstructie, zijn de creatieve details het belangrijkste als uitdrukking in de weergave. Kleur worden omgezet in vormen. En de verschillende structuren maken onderdeel uit van een zeggingskracht.

.