Roy Greve

Deze teksten verkeren in een reconstructie

Roy Greve, een selfmade man.

Eens heeft Roy Greve als hoboïst gewerkt. Op zijn 46ste begon hij met een portret-boetseer cursus in Stock te Utrecht bij Tim Bouwhuis. het boetseren. Meteen toen in ’95 concentreerde hij zich met succes op portretten-plastieken. Greve ziet zichzelf als de enige fijn-beeldhouwer. En gedurende 25 jaar heeft hij zich bekwaamd bij 40 verschillende beeldhouwers in de Randstad.  Greve heeft een talent om ruimtelijk te denken, een  voorstellingsvermogen van de exacte verhoudingen, met een visueel geheugen, om precies te kunnen plaatsen van fijne proporties, z.n. het millimeteren.

Portretten, op ware grootte, fijn-realistisch en zeer persoonlijk, Greve is regelmatig verrast door de uitdrukking van de ‘ziel’ met als spiegel van het gelaat. De term ‘ziel’ bestaat vooral voor hem in de verbeelding van de ervaring, van een gebeurtenis.

Greve werkt met veel plezier, zolang hij zijn beeltenis als persoonlijk bezield gevoel beleeft. Het gaat hem zowel om: realiteit, emotie en beweging. Het  waarnemingsvermogen vertelt van een gebeurtenis, en het is bij wijze van spreken dan een sprekend portret. Greve praat en lacht met zijn portret-plastieken.

Kop of portret.     De fotografie heeft veel verandert. De termen ‘kop’ en ‘portret’ wordt veelal door elkaar gebruikt. In een Modernistische ‘kop’ gaat het om het eigen handschrift van de kunstenaar.  Bij het klassieke portret-kop komt techniek om de hoek kijken, het gaat daarbij om het vervaardigen van dat eigen gezicht.

Beeldcultuur, feiten in vogelvlucht.     Bij de oude Romeinen bestond een uitgebreide traditie gebeeldhouwde marmeren portretten. Na de beeldenstorm is het in het Noord Europa anders geworden. Vanaf de uitvinding van boekdrukkunst werd ‘denken’  langzamerhand meer leidend. In onze Gouden Eeuw is het gebeeldhouwde portret bij enkelen opnieuw ontwikkeld. En eeuwen later staat de blinddoek van Vrouwe Justitia voor ‘zonder aanzien des persoons’, dus alleen de feiten en daden van iemand worden gehoord en veroordeeld.  Met ingang van de TV ontstaat een geheel nieuwe koers.

Gezichtsherkenning.    Het vastleggen van een gezicht zal altijd een rol blijven spelen. De fotografie heeft de functie van het geschilderde  portret overgenomen. Roy Greve werkt ook wel uitsluitend met foto’s.

Het gebruik van Algoritmen voor gezichtsherkenning is een basis voor 3d-portretten. Het leek mij dat deze biometrische techniek niet de kwaliteit heeft dat het interessant is voor een reconstructie. Het probleem zit nochtans ook in de prijs voor een juiste scanner. 

Ook bij een ontwerp van een 3d-reconstructie, zijn de creatieve details het belangrijkste voor uitdrukking in de weergave. Kleuren worden omgezet in vormen. En de verschillende structuren maken onderdeel uit van een zeggingskracht.

.