Prof. Ab Barneveld

Ab Barneveld
Professor Ab Barneveld
Museum Universiteit Utrecht
Professor Ab Barneveld in het museum in Utrecht Dierenkliniek afdeling het paard

Portret van Prof. Ab Barneveld,

faculteit diergeneeskunde, afdeling het paard in Utrecht.

In het museum van de paarden kliniek is sinds 2015 een perfect- en fijn-realisctische Ab Barneveld in brons geplaatst.  Het portret kijkt je recht aan en staat op een mooie zwart granieten pilaar.  Voor zijn borst is ook het portret van zijn paard ‘For Gribaldi’ te zien.

Een memorabele vrijdag 28 mei op het departement Gezondheidszorg Paard van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.  Prof. dr. Ab Barneveld nam na ruim veertig jaar afscheid van ‘zijn’ departement. Professor Barneveld wilde op eigen verzoek niet terugkijken bij zijn afscheid, maar juist een blik in de toekomst werpen. Vandaar dat het afscheidssymposium in het teken stond van ‘De paardengeneeskunde van de toekomst’.

Onderwerpen als ‘Heelkunde van het paard in het digitale tijdperk; ‘Staat ons te wachten  op het gebied van kreupelheidsdiagnostiek’ en ‘Waar gaan naar toe met de fokkerij en genetica van het paard”?’   passeerden  ondermeer de revue, waarbij de gastsprekers, allen erkende wetenschappers, het niet na konden laten om terug te kijken op de ‘periode Ab Barneveld’. In het dankwoord werd er gesproken over: ‘een icoon voor het departement en een icoon voor de faculteit; waarna een evenbeeld van het hoofd van de professor werd onthuld (foto)

Tweedeling in de fokkerij.

De professor begon zijn academische carrière in december 1974 toen hij als net cum laude afgestudeerde wetenschappelijk medewerker werd bij de vakgroep Algemene Heelkunde. Hij   promoveerde later op het onderwerp spat en beklom de academische ladder tot hoogleraar Heelkunde van het paard in 1999. In 1999 werd hij de logische leidinggevende van het departement Paard. Barneveld was betrokken bij bekende en baanbrekende onderzoeken zoals EXOC (naar

De professor begon zijn academische carrière in december 1974 toen hij als net cum laude afgestudeerde wetenschappelijk medewerker werd bij de vakgroep Algemene Heelkunde. Hij promoveerde later op het onderwerp spat en beklom de academische ladder tot hoogleraar Heelkunde van het Paard in 1991. In 1999 werd hij de logische leidinggevende van het departement Paard. Barneveld was betrokken bij bekende en baanbrekende onderzoeken zoals EXOC (naar osteochondrose) en JUMPEX (naar springtraining). In een reactie gaf hij aan dat deze onderzoeken tot zijn meest memorabele behoorden.

Professor Barneveld heeft niet alleen vanuit wetenschappelijk oogpunt zijn stempel gedrukt op de Nederlandse paardenfokkerij. Hij bekleedde zelf jarenlang het voorzitterschap van de KWPN hengstenkeuringscommissie en is zelf actief paardenfokker. De in 2013 gekeurde hengst For Gribaldi (v. Gribaldi) staat te boek als zijn fokproduct. Volgens Barneveld staat ons een revolutie in de fokkerij te wachten. ‘Ik denk dat de paardenfokkerij over zeven á acht jaar enorm is veranderd en dat er een tweedeling zal ontstaan. Dit komt vooral door de genoomselectie. We zullen maar een klein deel van de populatie gaan gebruiken voor het fokken van onze toekomstige dekhengsten. Uit goede merries kunnen zomaar vijftien follikels worden verzameld en met genoomselectie worden hier de beste follikels of beste embryo’s uit geselecteerd. Dat zal niet morgen al zo zijn, maar dat gaat gebeuren.’

Uit de goed fokkende Daula-stam fokte Ab Barneveld Mandela. Deze Franklin x Easy Game zoon is in eigendom van de fokker en Hengstenstation van Uytert.\Onder andere de goedgekeurde hengst For Gribaldi komt uit deze stam en vele goede sportpaarden. Mandela is uitgenodigd voor het verrichtingsonderzoek.