Kwaliteit

Duurzaam

Het Modernisme druk zich uit in het conceptuele en het bevreemdende, het is in de ondergrond een verregaande vorm van cultuurrelativisme als een ziekelijke afkeer van het eigene en niet het esthetische, Oikofobie.

In drie generaties in in Nederland geen oorlog meer geweest, het democratisch gehalte is in Nederland toegenomen en we zijn één van de beste landen ter wereld, rijk en welvarend. Ook het portret-plastiek leidt naar welzijn.

Portret-plastieken bestaan uit drie delen: a, basaal fysiek her z.g. reptielen brein;  b, het emotioneel limdsch systeem;  c, Neocortex, het gedachten deel.

1)  Het gaat in de eerste plaats om zichtbaar, verifieerbare en academische kunst feiten.

2)  De eigen gevoelens zowel van het model als van de kunstenaar, uitgedrukt in als emoties het portret.

3)  Het vrije denken uitgebeeld in  het abstracte, in vrije en kleurrijke vormen zoals dat voor het model bestaat.

Portret-platieken beogen verbindend te zijn, het evenwicht leidt naar naar esthetische empatisch duurzame portretkunst.